Riku Tuppurainen
Slideshow image

Kotikirkolla tapahtuu jatkuvasti vaikkakaan emme voi järjestää yleisötilaisuuksia. Huhtikuun alkupuolella sivusalin sisäkatto korjattiin. Katossa oli useita vesivahingosta aiheutuneita pintarikkoutumia. Työ suoritettiin talkoovoimin ammattimaalarin johdolla ja siten että pystyimme noudattamaan annettuja coronaviruksen aikaisia ohjeita.